Algemene Voorwaarden

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

• Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Olievullingen BV. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

10 Privacy

• 9.5 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

• 9.4 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Olievullingen BV niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

• 9.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Olievullingen BV, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

• 9.2 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Olievullingen BV een pakbon als aankoopbewijs.

• 9.1 Olievullingen BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9 Garantie en Aansprakelijkheid

• 8.1 Alle vullingen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Olievullingen BV zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

8 Voorraad

g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

f) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel vooraf aan Olievullingen BV betaald worden.

d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 7 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

• 7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

• 7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

• 7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.

7 Ruilen en Retourneren

b) Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

a) € 10,00 bij het annuleren of retourneren per artikel uit een bestelling.

• 6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:

• 6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

6 Annuleren

• 5.4 Olievullingen BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

• 5.3 Olievullingen BV zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.

• 5.2 Olievullingen BV streeft ernaar om bestellingen tussen 2 en 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen.

Bestellingen worden via DPD verzonden.

• 5.1 Olievullingen BV besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan Rijnlanden.

5 Levering

• 4.3 Verzendkosten worden berekend naar aantal dozen en soort vulling. Deze bedragen worden zichtbaar in het winkelmandje voor het afrekenen.

• 4.2 Bij een ruiling zal Olievullingen BV verzendkosten van € 6,95 in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden

• 4.1 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

4. Verzendkosten

• 3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

• 3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

a) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING, kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.

• 3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

3 Betaling

• 2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

• 2.2 Olievullingen BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

• 2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW. incl. Verzendkosten.

2 Prijzen en Aanbiedingen

• 1.4 Wij maken met de grootste zorg foto’s van de producten die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Een enkele keer zal het product op de afbeelding een kleur hebben die niet besteld kan worden.

• 1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

• 1.2 Olievullingen BV heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

• 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Olievullingen BV en de klant.

1 Algemeen

Algemene Voorwaarden Olievullingen BV

Algemene Voorwaarden


• Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.


Alle vermelde prijzen zijn Excl. BTW / Alle Preise verstehen sich Exkl. MwSt